Berlin
Fakta om Berlin
Hotell och boende
Karta över Berlin
Vädret i Berlin
Berlins historia
  Sevärdheter i Berlin
  Museer i Berlin
  Saker att göra
  Shopping i Berlin
  Transport i Berlin
  München
Fakta om München
Münchens historia
  Oktoberfest
  Sevärdheter i München
  Hamburg
Fakta om Hamburg
Hamburgs historia
  Sevärdheter i Hamburg
  Frankfurt
Fakta om Frankfurt
Frankfurts historia
  Sevärdheter i Frankfurt
  Andra städer
  Bremen
  Dortmund
  Dresden
  Düsseldorf
  Essen
  Hannover
  Köln
  Leipzig
  Nürnberg
  Stuttgart
  Sevärdheter
Andra världskrigets efterlämningar
  Tyska slott
  Berchtesgaden
  Övrigt
Resa till Tyskland
Jobba i Tyskland
Studera i Tyskland
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin
    1 € = 9,86 kr    🇩🇪

Kort historik om Bremen

Staden Bremen ligger belägen nära floden Wesers utlopp i den norra delen av Tyskland. Bremen som stad anses vara grundad för omkring 1200 år sedan och var en av de främsta Hansastäderna i historien. Idag uppskattas befolkningsmängden vara kring 550 000 och staden är känd för sin historiska stadskärna med bland annat Rolandstatyn, rådhuset och domkyrkan "Bremer Dom".

Grundandet av staden

Bremen, eller "Bremun", nämns i historieskrivningen redan år 787 i samband med upprättandet av ett biskopsstift i staden, av Karl den store. Då Hamburg attackerats av vikingar valde biskoparna att flytta ärkebiskopssätet till, det då, betydligt säkrare Bremen.

År 1246 definierades rådets befogenheter och man införde en valordning till stadens råd. Man hade nu stadsprivilegier för att kunna sluta handelsavtal med andra länder kring Nord- och Östersjön. Man inträdde i Hanseförbundet och hade då en strategisk geografisk position vid mynningen till Wesers. Bremen kom att vara med i handelsmonopolförbundet vid fyra tillfällen mellan år 1260 till 1576 och handlade främst med Nederländerna.

1600-talet

1618 förklarades reformert kristedom som stadsreligion i Bremen. Stadens politiska- och religiösa frihet var dock inte långvarig då de omgivande biskopsstiften genom den westfaliska freden officiellt tillhörde Sverige från år 1648. Bremen fungerade dock i praktiken som självständigt och år 1654 hade man en representant i den tyska riksdagen. Det uppstod under denna tid aldrig några egentliga strider och staden erkänns som självständig av Sverige år 1741.

1800-talet

Napoleon införlivade Bremen med det franska riket år 1810 men efter misslyckandet med Napoleonkrigen lämnar franska trupper staden år 1814. Året därpå förklarar Wienkongressen Bremen en fri riksstad och blir återigen medlem av det tyska förbundet. 1857 grundades "Norddeutscher Lloyd" som kom att bli ett framträdande rederi som var känt för att vara snabbast över Atlanten i början på 1900-talet.

1900-talet

I dyningarna av den tyska novemberrevolutionen i början av 1919 styrdes senaten i Bremen en kortare period av en provisorisk regering. 1920 antogs en författning som gällde fram till 1933.

Under Andra världskriget sågs Bremen som ett strategiskt mål av de allierade. Detta på grund av sin stora industriella tillverkning och varvsindustri, varpå staden blev kraftigt flygbombad.

Brittiska styrkor intog Bremen 1945 och hela delstaten blev en del av den brittiska ockupationen. USA tog över hamnen 1947. 1949 blev Bremen en del av det nya Västtyskland och genomgick sedan under många år en omstrukturering av hela näringslivet där flertalet stora verksamheter gick i konkurs och hamnen förlorade sin tidigare viktiga betydelse för staden.

Skriv en kommentar